Penge til frivillige løfter sociale tiltag i hele Skive Kommune

Foto: Skive kommune. Frivillige viser medlem af Frivillighedsrådet Bente Dahl rundt på Thorum Gl Købmandsgård. FOTO: Ditte Haaning
dato

§18-midlerne gør glæde på land og i by, og giver borgere i Skive Kommune noget at samles om. Unge såvel som gamle mødes om aktiviteter, der har fokus på at skabe relationer, og på at give alle et sted at mødes med andre. Dét nikker de genkendende til i Frivillighedsrådet.

Fra 30. marts 2023 og en måned frem, er det igen muligt at søge penge til sociale projekter og aktiviteter, som uddeles gennem Frivillighedsrådet i Skive Kommune. Pengene kommer fra §18-midlerne, og skal løfte de frivillige indsatser, som gør gavn for borgere i kommunen.

I år er puljen lidt større end forrige år, da der er penge i overskud fra sidste år. Derfor håber Bente Dahl Kristensen, der er medlem af Frivillighedsrådet, at rigtig mange frivillige vil søge støtte i år.

- Vi gør rigtig meget for at få mest muligt ud af de penge, vi har, og derfor vil vi gerne have så mange forskellige aktiviteter, som muligt, så flest mulige af Skive Kommunes borgere kan få gavn af midlerne, siger Bente Dahl Kristensen.

Midler til aktiviteter i Nordsalling løfter området
En af de frivillige aktører, som flere gange har fået tildelt midler fra Frivillighedsrådet, er Thorum Gl. Købmandsgård, der rummer aktivitetshus, snedkerværksted, smedje og bogbinderi. Alt sammen i frivillighedens ånd, og med formål at skabe et socialt fundament i Thorum og omegn, som alle kan have gavn af.

- Med midlerne til aktiviteter kan vi få folk herud, så de kan se, at der foregår noget herude, det er en øjenåbner, som gør, at flere måske får lyst til at flytte herud. Der ER liv herude, fortæller Bent Faarkrog, der er næstformand i bestyrelsen for Thorum Gl. Købmandsgård.

Og mulighederne for aktiviteter stopper ikke her. Det nyeste tiltag er, at foreningen vil prøve at stable livestreaming af forelæsninger fra Aarhus Universitet på banen i købmandsgården.

- Thorum Gl. Købmandsgård er mere end det sociale. Det er også at få gamle håndværk i gang, som man kan mødes om inde i købmandsgården. Der er flere frivillige derude, som er primus motor for, at stedet fortsætter med at udvikle sig. De har virkelig prøvet på at få noget til at køre ved siden af den velfungerende pensionistforening, og dét er vigtigt for områder som Thorum, siger Inger Marie Toft, der er formand for Frivillighedsrådet i Skive Kommune.

Ensomme unge har fået et sted at mødes
§18-midlerne tildeles både by og land. Et af de nyere projekter, der har fået penge til frivilligt, socialt arbejde, er initiativet KOMsammen Skive. Landsorganisationen Ventilen og Frivilligcenter Skive ville gerne skabe et rum for ensomme unge mellem 15 og 30 år, og gik derfor sammen om at starte idéen op.

Med hjælp fra §18-midlerne holder KOMsammen nu til på Ungdomsskolen i Skive. De frivillig er selv unge i alderen 17 til 35 år, der hver torsdag skaber et sted, hvor man kan tale med andre, lave aktiviteter og føle sig som en del af et fællesskab.

- De penge vi har fået, har vi brugt på aktiviteter med de unge, og dét er hele kernen i vores arbejde. KOMsammen står for kost og motion sammen, og derfor går vi ture, laver mad, går i biografen og tager på biblioteket.

- Alt sammen ting, som unge i forvejen gør, men i trygge rammer sammen med vores frivillige. Det skaber et fællesskab, hvor der er plads til dem, der er ensomme, fortæller Marie Louise Andersen, der er forperson for KOMsammen Skive.

Tilbuddet er afhængigt af økonomisk støtte, for at kunne lave aktiviteter for de ensomme unge. Men tilbuddet har udviklet sig til meget mere end et torsdagstilbud, fortæller Marie Louise Andersen.

- De unge har fået nogle relationer og venskaber, og mødes derfor også ved siden af KOMsammen, og det er jo lige netop dét, som vi håbede på, siger Marie Louise Andersen.

Af samme grund er det også vigtigt for Frivillighedsrådet at støtte en ansøger som KOMsammen Skive, da §18-midlerne dermed kommer unge i Skive Kommune til gode på det sociale plan.

- Jeg er stolt af, at der er så mange ressourcestærke unge, som kan drive det. Det går over alt forventning, siger Bente Dahl Kristensen.

Sådan søger man §18-midlerne
Pengene til det frivillige sociale arbejde kommer fra §18-midlerne. Frivillighedsrådets bestyrelse indstiller den årlige fordeling af midlerne til Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som herefter godkender udvalgte ansøgere.

Hvis du vil søge midler, kan du finde mere information ved at klikke på dette link:

https://skive.dk/kultur-natur-og-fritid/frivilligt-socialt-arbejde/


https://skive.dk/nyheder/sas-social/pulje-med-18-midler-aabner-nu/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.