Nyheder fra Skive

12 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skive og omegn

Job tilbydes:
Administrativ stabshjælper til staben i 2. EOD Bataljon ved Ingenørregimentet i Skive
Brænder du for personeladministration? I 2 EOD bataljon søger vi lige nu en moden, struktureret og ansvarsbevidst konstabel, der har mod på udfordringerne i den personeladministrative verden! Lyder det som dig? Så tilbyder vi et job med ansvar, frihed og gode muligheder for personlig udvikling.Om os2 EOD bataljon består af en stab og 5 alsidige underafdelinger som spænder fra uddannelse af værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater til uddannelses og klargøring af EOD og Search specialister til beredskaber, INTOPS mv. samt varetagelse af det nationale EOD beredskab. Vi er altså en bataljon som har et meget beredt opgavespektrum med mange spændende udfordringer.Administrationssektionen (S1) ved Stab 2. EOD bataljon, skal fremadrettet bestå af en administrationsbefalingsmand (SSG) og to stabshjælpere (hvor denne stilling er den ene). Sektionens overordnede opgave er, at sætter rammerne og understøtte de administrative opgaver i bataljonen, herunder være bindeleddet mellem bataljonens underafdelinger og Ingeniørregimentets administrative element. Vi skal understøtte enhedernes opgaver inden for uddannelse af værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater samt operative opgaveløsning inden for EOD & Search både nationalt og internationalt. Vi går til opgaven med fokus på den enkelte chef og medarbejders behov, i forståelse af at vi er til for at dem og ikke omvendt.Om stillingenSom medarbejder i Administrationssektionen vil du opleve en arbejdsplads med en uformel omgangstone og stor plads til forskellige synspunkter og ideer. Vi kan ligeledes tilbyde en stor grad af fleksibilitet i dagligdagen ligesom, at det også er vigtigt at den enkelte medarbejder udvikles.Administrationssektionen er i gang med at revidere, optimere og udvikle de administrative processer for bataljonen, hvilket du som stabshjælper vil være en aktiv del af. Ligeledes vil du, i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere, bl.a. skulle arbejde med:- Sagsbehandling af sikkerhedsgodkendelser, rekruttering og ansættelser, opsigelser, lønaftaler, tjenesterejser, arbejdstid, bataljonsbefalinger m.v.- Journalisering,- Rådgivning og støtte til medarbejdere og chefer,- Praktiske administrative opgaver,- Praktiske ad hoc opgaver ifm. bataljonsstabens daglige driftOm digDet er naturligvis en fordel, hvis du har erfaring inden for det administrative felt, men det er ikke et krav. Vi går meget mere op i, hvordan du er som person og så skal vi nok give dig kvalifikationerne til at varetaget jobbet – vi ønsker os en kollega der:- Brænder for opgaven og ønsker faglig udvikling- Kommunikerer klart både i skrift og tale- Arbejder struktureret og følger dine opgaver systematisk til dørs- Kan samarbejde på tværs af både enheder og funktioner.- Kan udvise initiativ og arbejde selvstændigt, og herunder handle på identificerede problemer.- Kan trives på en formel arbejdsplads, med klart hierarki og klare beføjelser, men hvor der samtidig er en uhøjtidelig tone og plads til frihed.- Har en professionel, serviceminded og fleksibel tilgang til dit job. Det er ligeledes en fordel, hvis et eller flere af nedenstående punkter passer på dig:- Har B-kørekort- Er fortrolig med office-pakken (Word, Excel, Outlook etc)- Har kendskab til Forsvarets forvaltningsgrundlag og administrative bestemmelser- Har kendskab til SAP/DeMars eller har gennemført DeMars grundkursus- Kendskab til eller erfaring med Workzone- Har gennemført Demars 926 PersoneladministrationAnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Skive. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Anders P. Willumsen, IGR-2B-S10A@MIL.DK, 51 90 14 11Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er den 28. juni 2024 og samtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM INGENIØRREGIMENTETIngeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til. Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Skive Kaserne
Indrykket 14. juni på JobNet
Job tilbydes:
Akademisk medarbejder til det Geospatiale Center
Er du kreativ og/eller lidt af en datanørd med interesser inden for en eller flere af følgende områder; Geodatabaser, IT/teknik, GIS/data, Python, grafisk design, Apps og samtidig en god formidler?Så søger vi i takt med et større generationsskifte lige nu en ny kollega der brænder for, at være med til at styrke udviklingen af den geospatiale identitet i Hæren.Om osDet Geospatiale Center udgør Hærens spydspids og kompetencecenter inden for det geospatiale område og ligger ved Ingeniørregimentet i Skive.Vi består om lidt og med DIG af 22 medarbejdere med såvel militære som civile baggrunde. Hovedopgaverne er: • Kort- og dataproduktion, databaser- og datamanagement• GIS-uddannelser/kurser og dertil hørende undervisningsmaterialer/E-learning. • GIS-hjemmesider/grafiske illustrationerDet geospatiale område er i markant udvikling i Forsvaret og Geospatiale Center støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer. Centret sætter derfor en stor ære i at personalet er veluddannet og værdsættes. Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi arbejder primært på Windows, ERDAS, Adobe Photoshop/Illustrator og ESRI ArcGIS-platform, men også mange andre civile- og militære systemer anvendes.Om stillingenVi har mange bolde i luften som Hærens ”Google Maps/Garmin/TomTom” og du vil dagligt skulle bidrage med at håndtere, bearbejde, analysere og formidle tilgængelige data til gavn for de operative kapaciteter som Hæren har og indsætter world-wide.Din hverdag kommer primært til at bestå af databehandling/datamanagement, opbygning og administration af geodatabaser, konvertering af data, samt produktion af datapakker med ArcGIS SDE Server/FME/ERDAS til Hærens GIS-bærende platforme samt produktion af specialkort og specialanalyser.Der vil være mulighed for at indgå i nationale som internationale arbejdsgrupper omhandlende udarbejdelse af GIS-data og kortprodukter, det såvel analoge som digitale produkter.Periodisk kommer du til at virke som underviser og instruktør, primært i fag og områder, der har tilknytning til det geospatiale område, men også potentielt i fag og områder med tilknytning til IT-teknologi alt afhængig af dine kompetencer. Der må påregnes mindre rejseaktivitet primært i Danmark men også enkelte i udlandet i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer. Der er tale om en fuldtidsstilling med tjenestested ved Ingeniørregimentet på Skive kaserne.Om digVi søger dig, som ønsker at gøre en forskel i Forsvaret og som kan trives i en uforudsigelig hverdag, hvor vi ofte har travlt. Du er en holdspiller med stort H, nem at omgås og aldrig bleg for at hjælpe og dele ud af alle dine guldkorn til dine kollegaer.Som person er du robust, effektiv, hurtig og serviceminded. Du er nytænkende og eksperimenterende inden for eget fagfelt, samt at du har et solidt blik for design og komposition, og har fokus på helheden og detaljen i opgaven. Du ser løsninger, når du møder udfordringer - og du trives i et fagligt kompetent miljø, hvor både du, dine kollegaer og din nærmeste ledelse løbende vil deltage i opgaveløsningen.Din baggrund kan være opnået på flere forskellige måder, du kan fx være uddannet inden for datalogi, geoinformatik, naturgeografi, geoscience, GIS-specialist, civilingeniør eller landinspektør. Det vil være en stor fordel, hvis du tillige har anvendt/kender til ArcGIS. Dette er dog ikke noget krav, da nødvendig uddannelse vil ske i jobbet efterfølgende.Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C, C/E. AnsættelsesvilkårDu ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jens Henrik Svenningsen på telefon 7282 5435.Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.Ansøgningsfristen er den 30. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter, med ansættelse gerne pr. 1. juli eller august 2024.Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM INGENIØRREGIMENTET Ingeniørregimentet er Forsvarets kompetencecenter for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder inden for de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste. Regimentet består af en mindre stab samt tre professionelle bataljoner. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU). Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Skive Kaserne
Indrykket 14. juni på JobNet
Job tilbydes:
Våbenmekaniker til 2. Panseringeniørkompagni ved Ingeniørregimentet i Skive
Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke? Kan du lide at kombinere soldaterlivet med mekaniker professionen? Så er du måske ham/hende vi gerne vil have som kommende kollega! Om os2. Panseringeniørkompagni (2 PNIGKMP) er et SRS kompagni, der består af tre panseringeniørdelinger (PNIGDEL), en pansret parksektion og en kommandodeling. Den primære pansrede platform er Piranha 5 (PIR V).Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgruppen eller internationale operationer. Vi arbejder målrettet med at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold, præget af en åben kultur og en uformel omgangstone. Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”2 PNIGKMP”Om stillingenSektionen består af 6 mand; én oversergent, én sergent, én korporal og tre konstabler, fordelt på fagområderne motor og våben. Som våbenmekaniker i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag. Du vil i høj grad være medbestemmende på om kompagniet kan løse opgaverne, da køretøjer og våbenplatformene er et stort omdrejningspunkt for kompagniet. Som våbenmekaniker, skal du være klar på en alsidig hverdag hvor alle hjælper hinanden på værkstedet. I sektionen lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, og værkstedshumor er naturligt for os, ligesom de sociale relationer dyrkes både i, og uden for arbejdstiden.Det er ønskeligt at du kan tiltræde stillingen hurtigst muligt. Om digVi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.For at komme i betragtning skal du dog være i besiddelse af ”sort” svendebrev. (Smed, klejnsmed, automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskine mekaniker el. Lign.) Hvis du er den vi mangler har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet og er beslutsom.Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske krav for forsvaret.Af øvrige kompetencer er det ønskeligt at du har kørekort til kategori B, C og E.AnsættelsesvilkårStillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Skive. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kontakt PL Simon Bjerre tlf. 72 82 82 01.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er den 28. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM INGENIØRREGIMENTETIngeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til. Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Skive Kaserne
Indrykket 14. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Skive

Skive er en by, der indeholder det hele; frisk luft i naturskønne omgivelser, Danmarkshistorie, kulturliv, fællesskab og en hel række af karrieremuligheder. Læs med her, og lær alt, der er værd at vide om denne dejlige Midtjyske by.  

En naturskøn by for alle

Skive ligger i Midtjylland ved Salling og nær Karups Å, der har udløb i Limfjorden. Der er lidt over 20.000 indbyggere i byen, hvorfor Skive ikke er en lille by. Skive byder på masser af skøn natur og naturseværdigheder. Du finder, i Skive, både den fantastiske Limfjord og storslåede skove. Landskabet i Skive differentierer meget, hvorfor der generelt findes naturoplevelser til alles behov. I byen og dens omegn finder du både søer, skove, vandløb, og i fjorden er der hele seks aktive havne. Der er derfor rige muligheder for alle slags udendørs aktiviteter, hvad end det er lystfiskeri, sejlads, mountainbike, ridning, vandreture eller picnics i skoven. Der er blandt andet også mulighed for at lokke børnene med på en anderledes og sjov vandretur, hvis I følger Trolderuterne. Du kan også tage på en rolig og flot sejltur i kajak på Limfjorden, og hvis det er en ekstra varm sommerdag, kan du hoppe i badetøjet og nyde det kølige vand.

Et rigt kulturliv

Oveni at have en fantastisk natur, så byder Skive også på et rigt kulturliv og et hav af hyggelige butikker, som du kan gå på opdagelse i. Byen har oveni også en række spændende kulturattraktioner, der gør det muligt at opleve byens forhistorie og dertil indsamle viden herom. Du finder blandt andet museumssamlinger, herregårde og borge, der alle er med til at fortælle den spændende forhistorie, der danner grundlag for byen. Du kan her på siden læse mere om, hvad der sker i Skive, så du er sikker på, at du ikke glipper nogle af de spændende kulturelle muligheder, som byen byder på. 

Nærhed og fællesskab

Selve Skive Kommune består af Skive midtby, hvortil der også er ti yderligere bydele i Skive. Der findes også en række mindre byer, landsbyer og sommerhusområder i kommunen. Trods dette, så er Skive en by, der byder på nærhed og fællesskab. Det gør sig blandt andet gældende i forhold til Skives foreningsliv. Skive Kommune har inden for de seneste år flere gange ligget i toppen, når det kommer til kåringen af Danmarks Bedste Idrætskommune I DIF’s store undersøgelse. Uanset, hvad du interesserer dig for, så er der mulighed for at indgå i et fællesskab med mennesker, der deler denne passion. Der er foreninger for alle på Skiveegnen, samtidig med, at der i byen også udbydes aftenundervisning til dem, der enten vil udvide deres sproglige horisont, dyrke motion eller være kreative. Til sidst findes der også både sociale foreninger og hjælpeorganisationer i byen, så der er altid hjælp at hente, hvis livet bliver svært.

Karrieremuligheder og erhvervsliv 

Der er også rig mulighed for at udfolde sin karriere i Skive. Skive Kommune har en masse spændende virksomheder, hvor de fleste har et stort vækstpotentiale. Der kunne derfor nemt være brug for lige netop dig og dine kompetencer i en af virksomhederne. Skive byder generelt på et hav af jobmuligheder inden for forskellige fag og brancher. Byen lå også i toppen af Byggeris erhvervsklimamåling i 2020 for femte år i træk, hvorfor Skive er en af de byer i Danmark, der er bedst at drive virksomhed i. Oveni indeholder Skive også en række ungdoms- og videregående uddannelser, hvorfor du, eller dine børn, allerede kan påbegynde jeres karrierer her. Du kan her på siden gå på opdagelse i det lokale erhverv og se, hvilke muligheder, der er for dig i forhold til din eller dine børns karriere. Du kan også læse Skives lokale nyheder, og på den måde hele tiden følge med i, hvilke muligheder, der opstår.

Byggegrunde og boliger 

Udover at Skive byder på gode jobmuligheder, så finder du også attraktive boligpriser i byen. Du får derfor, qua byens fordelagtige boligpriser, flere penge at leve for, hvad end du ønsker at købe et hus, der allerede er bygget, eller du gerne vil bygge drømmeboligen fra bunden selv. Skive er en by, der er i rivende udvikling, og Skive Kommune har generelt fokus på at skabe attraktive nye steder, hvor du kan slå dig ned. Det gælder uanset, om du ønsker at bo i byen, eller hvis du er mere til rolige omgivelser på landet, med naturen i baghaven, så er Skive en by, hvor der er mulighed for det hele. 

Lokale nyheder - hold dig opdateret her 

Skive er altså en by, hvori du finder både byliv, skønne naturomgivelser, foreningsliv, kulturliv og attraktive boligpriser. Det er en by, der - med sin fantastiske natur og pulserende bymidte - rummer alle slags temperamenter. Du har, i Skive, mulighed for at indgå i et eller flere fællesskaber - og du kan her på siden kan følge med i de lokale nyheder. Derved kan du holde dig opdateret på, hvad der sker i den dejlige midtjyske by. Det gør sig både gældende, når det handler om job- og karrieremuligheder, initiativer fra ildsjæle, nærlokale historier, billige boliger, foreningsliv og alt derimellem.