Næstkommanderende forsyningssektion Stabskompagni

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Har du mod på at føre og udføre tekniske og taktiske løsninger på det logistiske område?


Har du en god helhedsforståelse og er ressourcebevidst? Så er du den medarbejder, vi mangler til vores forsyningssektion i Stabskompagniet!


Om os


Stabskompagniet består af blandt andet brosektioner, maskinsektioner, en stabsdeling og en reccesektion – kort sagt er vi bataljonens multitool med mange forskellige enheder.


Vi uddanner, træner og støtter indsættelse af kampingeniører i rammen af 1. brigade, reaktionskamp-grupper eller internationale operationer.


Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold.


Om stillingen


Du vil blive næstkommanderende i forsyningssektionen og indgå i kommandodelingen som gruppefører, med tyngde i styring af delingens materiel.


Du får, sammen med forsyningsbefalingsmanden ansvaret for uddannelse og føring af egen sektion. Du vil blive en af chefens nærmeste rådgivere i forhold til logistik, materiel herunder afskrivning og normeringer.


Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og derfor få en stor grad af frihed under ansvar.


Du vil som forsyner få nye udfordringer, idet STKMP har flere underlagte enheder, som vi har logistisk ansvar for i den operative struktur, herunder bataljonsstaben, EOD-delingen, CBRN-delingen og GEO-gruppen.


Du får en spændende hverdag med stor mulighed for at deltage/støtte regelmæssige øvelsesvirksomhed og skydeperioder.


Der vil grundet kompagniets opgaver være perioder med høj belastning, mens der i andre perioder vil være rig mulighed for at genopbygge kampkraften og tilpasse din hverdag ift. øvrige bindinger (familie/kursus eller andet UDD).


Om dig


Du er sergent med en lyst til at udvikle og udfordre dig selv indenfor logistik.


Du har kørekort, som minimum til kategori B.


Som fører evner du at motivere og udvikle dine undergivne samt strukturere en hverdag, hvor forudseenhed er nøglen til succes.


Du er omstillingsparat og har styr på dine enkeltkæmperfærdigheder, da stillingen byder på arbejde både på kontoret og i felten.


Det er ønskeligt, at du har gennemført kurserne: DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent, taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270) og tillige er i besiddelse af C og CE kørekort, KRYPTO certifikat og ADR kursus.


Det er ønskeligt, at du har uddannelse og erfaring inden for ingeniørtjenesten, men bestemt ikke et krav.


Vi prioriterer motivation meget højt, så har du lysten og viljen til at løse logistiske opgaver, vil vi tilsikre, at du får de fornødne kompetencer. Så du skal ikke tøve med at ansøge, selvom alle ønskede kvalifikationer ikke er opfyldt.


Ansættelsesvilkår


Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende kompagnichef premierløjtnant Jesper Frederiksen på telefon 4245 4611.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard 15 - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183764&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850088

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet