Faglært mekaniker søges til spændende og operativ tjeneste hos Værksted Skive

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du en faglig og operativ tjeneste? Er du interesseret i våben, elektronik, hjul- og bæltekøretøjer og har du en faglig uddannelse, så er din fremtid måske hos os.

Om os

Værksted Skive består af ca. 70 rutinerede medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse, reparere og modificere Forsvarets specialkøretøjer, herunder pansrede mandskabsvogne, lastvogne, entreprenørmaskiner samt CBRN-, EOD- og COLPRO-materiel.

Vi er certificeret inden for Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001) og har en LEAN orienteret tilgang til egne processer.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som mekaniker og som soldat. Vi lægger vægt på, at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, og sikre at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.

Vi kan tilbyde fleksible arbejdstider, frihed i opgaveløsningen samt varierende og spændende opgaver.
Vi betaler desuden din frokostpause, og vi har en god pensionsordning.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i Jobbet.

Vi har stort fokus på fællesskabet og trivsel - det skal være en positiv oplevelse at gå på arbejde.


Om stillingen

Dine primære arbejdsopgaver vil være at følge arbejdet på værkstedet samt tilbagemelde og afslutte de udførte reparationer og eftersyn i SAP PM.

Du skal desuden virke som instruktørmekaniker, herunder tilrettelægge og gennemføre lektioner på baggrund af fagplaner efter værkstedslederens direktiver.

Du skal være faglig rådgiver for mekanikerne på værkstedet, hvor du er ansvarlig for bestilling af forbrugsvarer til opfyldning og værktøj, og endelig er du ansvarlig for den generelle oprydning og rengøring af værkstedet.

Derudover skal du deltage i uddannelsesaktiviteter og øvelsesvirksomhed med henblik på at indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon som en helt
naturlig del af tjenesten.


Om dig

Du skal være udnævnt sergent eller være egnet til at gennemføre Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel. Du skal have en faglig uddannelse som enten lastvognsmekaniker, automekaniker, finmekaniker, elektronikfagtekniker eller lign.

Det er ønskeligt, at du er uddannet i SAP PM Vedligeholdelse samt omskolet til diverse lastvogne og bæltekøretøjer.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i, at udførte reparationer og eftersyn er af høj kvalitet. Som mekaniker og befalingsmand ved du, at det er vanskeligt at vide – hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det er et vilkår, at der kan opstå uventede opgaver, og at det ofte haster med at få materiellet tilbage til brugeren hurtigst muligt – så en fleksibel tankegang og en serviceminded indstilling er afgørende parametre for at få succes i jobbet.

Du har kørekort til minimum kategori B/C.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder, chefsergent Finn Mogensen på telefon: 22 49 74 37.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Skive, Sdr Boulevard , 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054277

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet