Vil du med på virksomhedskontrol? – Så mangler vi dig i Afgifter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du en uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi, revision, finans, regnskab eller erhvervsjura – og kunne du tænke dig varierende arbejdsdage, med kontrolbesøg i virksomheder og sagsbehandling af afgiftssager? Så er det dig, vi mangler som kontrolmedarbejder i enheden Afgifter 6 i Skive.

I afdelingen Afgifter i Skattestyrelsen, har vi ansvar for at kontrollere, at danske virksomheder betaler den rette afgift. Vi arbejder med 35 forskellige afgifter på et lovområde, der har stor offentlig interesse og er under konstant forandring. Vi står derfor overfor en stor og spændende opgave – og den vil vi gerne løse sammen med dig.

Tag med os på kontrol
Vi søger dig, der vil være specialist i kontrol og sagsbehandling. Har du ikke erfaring med afgifter, giver vi dig en grundig onboarding, så du får en stejl læringskurve fra dag ét.

Du bliver tilknyttet et projekt, der arbejder med kontrol, revision og vejledning af virksomheder i forhold til et af de mange afgiftsområder. Sammen med dine kollegaer i projektet tager du på kontrolbesøg i virksomheder, hvorefter sagerne behandles på kontoret. Du vil derfor have en løbende dialog med både virksomheder og rådgivere, mens du indhenter materiale og udarbejder afgørelser i de forskellige afgiftssager.

Erfaring med afgifter er en fordel, men …
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund fx professionsbachelor i skat, skatterevisor, anden relevant intern uddannelse i Skatteforvaltningen på skatte-, moms- eller afgiftsområdet, anden revisions- eller regnskabsmæssig uddannelse eller tilsvarende. Du kan også være nyuddannet med en teoretisk uddannelse på bachelor-, kandidat- eller diplomniveau.

Du har en struktureret arbejdsstil og løser opgaverne selvstændigt og i tæt samarbejde med kollegaer. Du er i stand til at tilegne dig komplekst stof, holde mange bolde i luften og er god til at række ud, når du har brug for sparring. I dit arbejde med sagerne evner du at gå analytisk til værks, arbejde effektivt og være vedholdende i forbindelse med længere sagsforløb. I dialogen med virksomheder og rådgivere er du desuden i stand til at udtrykke dig klart og professionelt i både skrift og tale.

Vi lægger vægt på et godt humør, og en fri og uformel omgangsform i et arbejdsmiljø, hvor vi samarbejder og respekterer hinandens forskelligheder.

En fleksibel arbejdsplads med fokus på din udvikling
Som ansat i Afgifter bliver du del af en arbejdsplads, der tager hensyn til det hele menneske og vægter medarbejdertrivsel højt. Vi tilbyder en spændende og afvekslende arbejdsdag, med fleksible rammer og gode medarbejdervilkår.

Om Afgifter
Afdelingen Afgifter består af i alt 7 enheder, fordelt i hele landet, med fokus på kontrol, vejledning, sagsbehandling mv. inden for illegal import af afgiftspligtige varer, varebaserede punktafgifter samt energi- og miljøafgifter. Afdelingen sorterer under Skattestyrelsens fagområde Erhverv, hvor vi arbejder målrettet for at sikre, at virksomhederne betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden.

Du ansættes i enheden Afgifter 6 i Skive, der hører under afdelingen Afgifter. Her indgår du i en enhed med 18 gode kollegaer.

Send os din ansøgning og CV
Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt andet relevant materiale via linket “Søg stillingen” senest den 15. marts 2024 kl. 10. Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, og de sidste samtaler afholdes den 18. og 19. marts. Der kan blive tale om, at du under samtalen skal løse en case.

Du er velkommen til at kontakte Mona Søndergaard på telefon 72 38 15 46, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Tiltrædelse 1. maj 2024 eller efter aftale.

Vi indhenter straffeattest og referencer i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted bliver Skattestyrelsen, Afgifter 6, Jægervej 2, 7800 Skive.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skatteforvaltningen, Skive, Jægervej, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005760

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet