Værkstedscontroller til værksted Skive ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en værkstedscontroller til en selvstændig stilling i tæt samarbejde med det lokale indkøbscenter, reservedelssektionen og driftskontoret. Reservedelssektionen arbejder i det daglige for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelsen Supply Chain Division på reservedelslagret i Skive.

Om os

På værksted Skive er vi ca. 70 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt en reservedelssektion.

Vi vedligeholder en bred vifte af forsvarets kapaciteter, primært ingeniørmateriel, som spænder meget bredt, lige fra gasmasker til rendegravere, robotter og panserbroer.

Reservedelssektionen arbejder til dagligt på Supply Chain Divisions reservedelslagre og i tæt samarbejde med vores lokalindkøbssektion, som er en del af Indkøbsafdelingen ved Supply Chain Division. lokalindkøbssektionen modtager, behandler og ekspederer behov på reservedele, varer og tjenesteydelser, fra enheder placeret i Skive.

Lokalindkøbssektionen kerneopgave er varetagelse af lagerstyrings og lokalindkøbsopgaver, herunder at være med til at sikre, at koncernens brugere har det ønskede materiel til rådighed til rette tid og i rette mængde. Arbejdet foregår i tæt koordination med vore leverandører og ikke mindst brugerne selv.

Stillingen som værkstedscontroller er en selvstændig stilling på værkstedet, men i det daglige tilknyttet opgaveporteføljen ved lokalindkøbssektionen i forbindelse med. reservedelslagerets virke.

Om stillingen

Som værkstedscontroller skal du, som en del af et team med kolleger fra flere myndigheder, der består af indkøbere, planlæggere, reservedelsekspedienter og driftsassistenter, varetage planlægning og koordinering af de materielbehov, der måtte komme fra brugerne, primært fra værkstederne i Skive. Dette kræver en struktureret tilgang til løsning af opgaven.

Da lokalindkøbssektionens område er under konstant udvikling, kræver jobbet, at du kan agere i et miljø påvirket af forandring. Du skal besidde en sans for detaljer, og bidrage aktivt til at optimere og udvikle inden for eget område.

Lokalindkøbscentret og reservedelslagret har en stor og tæt kontakt til brugerne. Derfor kræver jobbet en tilgang hvor service, med soldaten og mekanikeren i centrum, sættes i højsædet. Samtidig er der forståelse for de gældende bestemmelser og regler, der findes på området.

Primære opgaver
• Afsøge leveringsmuligheder
• Opfølgning på manglende leveringer
• Vedligeholde stamdata
• Controlling af bestillinger
• Lagerstyrring og optimering i koordination med FSC
• Koordinering med reservedelslager og værksted om levering og re-planlægning
• Eskalering mod forsatte MYN ved manglende indkøb eller levering

Om dig

Du har en erhvervsfaglig grunduddannelse som logistikassistent eller lignende samt erfaring som planlægger, gerne fra en produktionsvirksomhed. Det er en forudsætning til stillingen, at du har akademiuddannelse med et obligatorisk fag samt et valgfag. Hvis du ikke har dette, skal du være indstilling på at gennemføre dette inden for et år.

Det er en fordel hvis du ved hvordan Forsvaret, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelsen er opbygget og arbejder i forbindelse med anskaffelse af reservedele og andet materiel.

Det er ønskeligt, at du uddannet Materiel Requirement Planner, men det er ikke et krav.

• Du er rutineret i at anvende SAP/Demars
• Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
• Du har gode samarbejdsevner og er serviceminded
• Du er god til at arbejde sammen og prioriterer at dele din viden
• Du er god til at bevare overblikket og det gode humør i pressede situationer

Ansættelsesvilkår

Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat).

Basislønnen udgør 28.031,32 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Maria Kirstine Andersen telefon 4049 8871.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-sagsbehandler Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Skive, Sdr Boulevard , 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003190

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet