Tilbud til mindre virksomheder om ny affaldsordning


Nomi4s tilbyder mindre virksomheder nye muligheder for affaldshåndtering. 

Virksomhederne har fået stillet nye krav til sortering af deres affald fra 2023. Derfor har ejerskabet bag Nomi4s, Holstebro, Skive, Struer og Lemvig kommuner, besluttet at stille en ny affaldsordning til rådighed for mindre virksomheder.


Foto: Skive Kommune

Det er et lovkrav for at benytte denne ordning, at affaldet fra virksomheden i art og mængde skal svare til affaldsmængden fra den private husstand.

Læs mere om indsamlingsordninger og tilmeldingsmuligheden på nomi4s.dk.

Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}