SKIVE SUNDHEDSHUS: Tæt samarbejde omkring multisyge i nærområdet skal gøre det lettere at være multisyg

Foto: Skive kommune. Regionsrådet i Region Midtjylland vil i juni 2023 kigge på, om projekt SKARB kan blive til et rigtigt sundhedstilbud i Skive Sundhedshus, der ses på billedet. FOTO: Ditte Haaning

I SKARB-projektet viste det sig, at de multisyge borgere, der deltog i projektet, havde rigtig mange kontakter med sundhedsvæsenet.

De havde både ambulante besøg på hospitaler og hos deres praktiserende læge, og derudover også indlæggelser, tider til blodprøvetagning samt behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller andre kommunale indsatser. Alt sammen kontakter, hvor borgerne selv skulle være egen sagsbehandler, og bringe informationer videre fra den ene til den anden.

- Derfor ville vi afprøve, hvad det betød, hvis vi samlede alt det sundhedspersonale, den enkelte multisyge borger havde tilknyttet, så de sammen kunne kigge på én samlet behandlingsplan sammen med borgeren, fortæller Marianne Balsby, der er leder af Sundhedscenter Skive.

Mødet kan foregå i hjemmet foran computeren

For at gøre det muligt at samle alt relevant sundhedspersonale sammen med den multisyge borger, måtte møderne foregå som virtuelle møder. I projektet kunne den multisyge borger sætte sig foran computeren i eget hjem, og via et online møde tale med alle sine behandlere. Her kunne de se hinanden og sammen gennemgå borgerens behandlingsplan.

- Responsen fra borgerne, der deltog i projektet var, at de var glade for at få kigget samlet på deres behandlingsplan, så de ikke længere selv havde ansvaret for at holde styr på, om alle behandlinger gik i samme retning, fortæller Marianne Balsby.

Koordinator med overblik er afgørende for succes
I projektet var der ansat én sygeplejerske, som stod for at koordinere processen med at få lavet én samlet behandlingsplan. Sygeplejerskens opgave var at besøge den multisyge inden fællesmødet, for at få afklaret borgerens problemstilling, samt ønsket til et samlet behandlingsforløb.

Herefter arrangerede sygeplejersken, at alle kunne deltage i det virtuelle møde og var ansvarlig for dagsordenen. Til sidst sørgede sygeplejersken for, at der blev skrevet referat, og at alle relevante tilknyttede sundhedsprofessionelle efterfølgende fik journalført det.

Regionsrådet i Region Midtjylland tager i juni 2023 stilling til, om de vil finansiere en ansættelse af en SKARB koordinator, så projektet kan blive til et nyt tilbud til multisyge i Skive Kommune.

Projektet har givet stor indsigt i multisyges udfordringer
Uanset om kvalitetsudviklingsprojekt SKARB fremover kan tilbydes multisyge borgere eller ej, så har det kastet stor viden af sig, fortæller Marianne Balsby.

- Vi har igennem de 3 år, hvor vi har arbejdet sammen med de multisyge borgere, fået et unik indblik i de problemstillinger, som de står med. Den viden giver vi ikke give slip på, så den vil vi tage med videre i vores fremtidige arbejde i andre sammenhænge, siger hun.

Læs mere om projektet i rapporten for SKARB (åbner i nyt vindue)

Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.