Skive Kommune kommer regnskabsmæssigt godt igennem 2022

Foto: Skive kommune. Klokke på borgmesterens plads i byrådssalen. Foto: Skive Kommune

Byrådet godkendte på byrådsmødet i tirsdags overførslerne fra 2022 til 2023 på drifts - og anlægsområdet. Med denne godkendelse af overførslerne kan regnskabet for året 2022 nu udarbejdes. Det viser et overskud, der er større end forventet. Men tallene fortæller ikke hele historien. Det har været et udfordrende år med stigende priser, inflation m.m. Der er også en række anlægsinvesteringer, der blev sat på pause, men som der nu er mulighed for at bringe i spil. Samlet set er der tale om et godt regnskab, som er en fordel i de kommende år, hvor der forventes et øget pres på økonomien.

Der er styr på økonomien i Skive Kommune. Det forventede regnskab for 2022 viser, at der er tale om et større overskud end det, der var budgetteret med. Forventningen i budgettet lød på 81 millioner kroner. Reelt endte det på godt 150 millioner kroner.

Den væsentligste forskel er en mindre udgift til forsikrede ledige på 43,1 millioner kroner og samlet set 83,7 millioner kroner mindre for området for overførselsudgifter.

- Det er et solidt regnskab, vi kan præsentere. Det er vi meget glade for. Men jeg er også nødt til at sige, at træerne ikke er vokset ind i himlen. Det kan virke modstridende, at vi præsenterer så stort et overskud, mens vi hele vejen rundt opfordrer til mådehold.

- På visse områder er vi også nødt til at spare i år for at overholde loftet for serviceudgifter, når vi samtidig udenfor serviceloftet har et betydeligt mindreforbrug på overførselsudgifter, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Mådehold og ansvarlighed
Der har været stor opmærksomhed på den øgede risiko for at overskride servicerammen for 2022. Ganske vist hævede staten servicerammen i juni sidste år for at imødekomme kommunernes udgifter på grund af den ekstraordinært høje inflation og de store prisstigninger på blandt andet energi.

- Men kommunerne har ikke modtaget fuld kompensation i den sammenhæng, hvilket pressede vores økonomi. Og der blev i hele organisationen udvist udtalt mådehold og ansvarlighed for at holde forbruget nede. Vores medarbejdere har været meget dygtige til at navigere i et vanskeligt år, hvor krig i Europa har påvirket mange forhold.

- Vi har modtaget mange fordrevne fra Ukraine, som vi her i kommunen har gjort, hvad vi kan for at hjælpe, der har været covid-19-relaterede udgifter og ekstraordinært høje prisstigninger. Derfor skylder vi også vores medarbejdere en stor tak for at kunne manøvre så stærkt igennem et udfordrende år, siger borgmesteren.

Desuden betalte Skive Kommune i 2022 i alt 55 millioner kroner tilbage til staten. Det skete, fordi der var rekordlav ledighed både på landsplan og her i kommunen. Prognoserne, som bliver anvendt til beregning af statens bloktilskud til kommunerne, viste en forventning om et betydeligt større antal ledige. Derfor blev der udbetalt for mange penge til kommunerne, som skulle retur til staten.

- Det billede vil vi formentlig ikke se igen. Selv om det er svært at forudse påvirkningerne af den højere inflation og de stigende renter, må vi i øjeblikket konstatere, at ledigheden er stigende. Dog ligger den fortsat på et meget lavt niveau.

Anlægsinvesteringer på pause i 2022
Til gengæld bliver der på anlægsområdet mulighed for at bruge flere penge i år. I begyndelsen af 2022 satte Skive Kommune en række anlægsinvesteringer på pause. I alt er der tale om 30 millioner kroner, der var sat af til det formål sidste år, som nu er blevet overført til i år.

-  Der var tale om et overophedet marked. Det var svært at få håndværkere, og der var meget lange leveringstider på materialer, samtidig med at prisniveauet steg. De 30 millioner kroner har vi mulighed for at bringe i spil her i år. På et tidspunkt, når byggebranchen er vendt tilbage til mere normale tilstande, er det godt, vi kan øge aktiviteten igen, siger Peder Christian Kirkegaard.


https://skive.dk/nyheder/stabe-hr-og-kommunikation/skive-kommune-kommer-regnskabsmaessigt-godt-igennem-2022/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.