Opgørelse over elevtal er klar: Ændringer på vej på flere skoler


Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune har netop lavet en opgørelse over, hvordan personaleresurserne skal se ud i forhold til antallet af elever i skoleåret 2023/2024.

Planlægningen af det skoleår, der begynder den 1. august 2023, er allerede i fuld gang. Hvert år opgør den enkelte skole sit lærerbehov i forhold til undervisningsplanernes bestemmelser.

Efterfølgende har kommunens Kultur- og Familieforvaltning på baggrund af tallene fra de enkelte skoler, lavet en samlet opgørelse. Det viser sig, at der samlet set er 9,85 lærerstillinger for meget i Skive Kommunes folkeskoler, selv når man regner ledige stillinger på området med.  

-Det er en ret signifikant stigning, når man ser på tallene fra de seneste år. Forklaringerne skal findes i de faldende elevtal og den deraf afledte, faldende økonomi, så det er som sådan ikke nogen stor overraskelse. Men vi kan ikke komme uden om, at det er en rigtig trist udvikling for de kolleger, vi må sige farvel til, siger Mette Nielsen, som er fagchef på skoleområdet.

En trist situation
Opgørelsen afdækkede samtidig, hvor der i øjeblikket mangler personale. Den slog fast, at der er behov for en fuldtidsstilling på Højslev Skole og en stilling på knap 30 timer på Nr. Søby Skole per 1. august 2023.  Derudover er der en ledig stilling som børnehaveklasseleder i Durup Skole.

I den kommende tid orienterer kommunens skoleledere de forskellige MED-udvalg om situationen på skoleområdet og om de regler og den procedure, der træder i kraft i forbindelse med forflyttelser eller opsigelser.

-  Vi står i en alvorlig situation. Det er altid meget trist, når vi ikke kan komme udenom at skulle sige farvel til dygtige kolleger. Men som ansvarlig organisation er vi også nødt til at tilpasse os den virkelighed, vi til enhver tid vi befinder os i. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de berørte medarbejdere så godt som muligt videre i deres arbejdsliv, siger Mette Nielsen.

Møde om forflyttelser
Den 21. marts er der arrangeret et såkaldt forflyttelsesmøde i Skive, hvor de medarbejdere, der er i overtal på de enkelte skoler, matches med ledige stillinger. Efterfølgende udarbejder kommunens forvaltning en oversigt over de medarbejdere, som skal forflyttes ufrivilligt eller skal afskediges.

Ifølge Folkeskoleloven er såvel skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat ved kommunens samlede skolevæsen med ansættelse indtil videre på en konkret skole. Hvis der bliver brug for det, er der altså mulighed for at flytte medarbejdere fra en skole til en anden.

- Men det er en vanskelig proces, og vi har stor forståelse for, at den kan blive en stor mundfuld at skulle sluge. Vi vil som sagt gøre, hvad vi kan for at sikre, at alle kommer bedst muligt igennem den, siger Mette Nielsen.

De berørte medarbejdere får besked om enten forflyttelse eller afskedigelse den 22. marts 2023. Til de afskedigede vil der blive tilbud om at blive skrevet op i kommunens omplaceringspulje. Her vil det fremgå, hvis der kommer ledige stillinger i opsigelsesperioden.


https://skive.dk/nyheder/kufa-skole-og-dagtilbud/opgoerelse-over-elevtal-er-klar-aendringer-paa-vej-paa-flere-skoler/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}