Nyt projekt giver patientuddannelse til borgere med atrieflimren

Foto: Skive kommune. Sundhedsparken ved Skive Sundhedshus

De næste to år vil en række borgere med atrieflimren bliver tilknyttet et nyt stort forskningsprojekt, som skal hjælpe dem med at få et bedre liv med sygdommen. Sundhedscenter Skive vil blandt andet stå for at uddanne borgerne til at kunne håndtere livet med atrieflimren.

Borgere med atrieflimren oplever symptomer som hjertebanken, træthed, åndenød, brystsmerter, søvnvanskeligheder samt angst og er i øget risiko for at få blodpropper.

Viden om atrieflimren og håndtering af egen sygdom er nøglefaktorer, der bidrager til at borgerne er bedre informeret og mere involveret. Et rehabiliteringsprogram for borgere med atrieflimren er blevet efterspurgt, da der på nuværende tidspunkt ikke findes et tilbud.

Det vil et nyt projekt, som Sundhedscenter Skive er en del af, lave om på. I forskningsprojektet skal der bl.a. undersøges, om et tilbud om online forløb inkl. patientundervisning giver borgerne en bedre livskvalitet og sygdomsforståelse samt udforske hvordan angst og depression kan påvirke borgere med atrieflimren i deres rehabilitering.

Online forløb
Til projektet er der udviklet et program, som tager udgangspunkt i hjemmesiden HjertePortalen.dk, hvor borgerne kan søge informationer om sygdommen samt følge med i egne målinger af blodtryk, puls, skridt, søvn og hjerterytme fra eget hjem. Derudover kan borgeren også opsætte egne mål, føre dagbog og kommunikere med sundhedsprofessionelle via bl.a. chat og video.

Patientuddannelsesforløb
Borgerne i projektet deltager også i et patientuddannelsesforløb, som foregår i Sundhedscenter Skive. Her vil det bl.a. være fysioterapeut Maria Kamstrup Øland fra Sundhedscenter Skive som deltagerne vil møde i forløbet:

- Patientuddannelsen består af 4 moduler i Sundhedscenteret, hvor der bl.a. undervises i sygdommen, livet med atrieflimren, hvordan man tackler de udfordringer der naturligt kan følge med, kost, rygning, alkohol, motion og meget mere.

- I løbet af projektperioden vil deltagerne også have mulighed for at kontakte mig med spørgsmål – fx spørgsmål vedr. træning, fortæller fysioterapeut Maria Kamstrup Øland.

Det første hold starter på patientuddannelsen den 15. marts. 2023. 

Hjerterehabilitering
I Sundhedscenter Skive tilbyder man allerede i dag rehabilitering til andre grupper hjerteborgere i samarbejde med bl.a. Hjerteklinikken på Regionshospitalet i Sundhedshuset i Skive. Marianne Balsby, der er leder af Sundhedscenter Skive fortæller:

- Vi har gode erfaringer med forløb for andre hjerteborgere og med projekter sammen med Hjerteklinikken ved Regionshospitalet Skive-Viborg og Ålborg Universitet. Det er derfor oplagt for os at deltage i dette nye projekt og bruge den viden og erfaring til at tilbyde en ny gruppe hjerteborgere patientuddannelse og træning.

- Vi ved, at et rehabiliteringsforløb har stor betydning for de hjerteborgere, der deltager i et eksisterende tilbud her i Sundhedscenteret, så det bliver spændende at deltage og se hvilke resultater projektet kommer frem til for borgere med atrieflimren.

Projektet løber over 2 år og man vil herefter se på effekten og resultater af forløbet og hvordan erfaringerne kan bruges i et evt. fremtidigt tilbud til borgere med atrieflimren.

Information om projektet, partnere og finansiering


https://skive.dk/nyheder/sas-sundhed/nyt-projekt-giver-patientuddannelse-til-borgere-med-atrieflimren/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}