Nye alkoholanbefalinger – Skibonitter for og imod

Profilbillede

Sundhedsstyrelsen har ændret sine alkoholanbefalinger. Dette har vakt undren og blandede følelser hos flere skibonitter. Antal ugentlige genstande for mænd og kvinder er nu det samme – ulig tidligere anbefalinger.

Den 7. marts kom Sundhedsstyrelsen med nye opdateringer, hvad alkoholindtag angår. Der er både nyt for kvinder og teenageren.

”Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere – men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt 10 genstande henover en uge,” udtaler enhedschef Niels Sandø på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Her kan du ligeledes læse, at risikoen stiger hurtigere for kvinder end for mænd, hvis antallet af genstande stiger.

10 ugentlige genstande
Indtil for nyligt har anbefalingerne været, at mænd anbefales højst 14 genstande ugentligt og kvinder syv genstande. Den nye sundhedspolitik på området hedder nu 10-4.
Tidligere anbefalinger har nu ændret sig til at være 10 genstande for begge kun på ugentlig basis. Til de nye anbefalinger nævnes tillige at det daglige indtag ikke bør overstige fire genstande. 
Unge under 18 år frarådes helt at drikke alkohol. Anbefalingerne her er baseret på ny viden om den skadelige effekt alkohol har hjernens udvikling.

Flere skibonitter har givet deres mening tilkende angående de nye anbefalinger:

Josephine Primdal, der sjældent drikker, mener, at det er rart, at der ikke længere er forskel på samme måde mere mellem mænd og kvinder.

Søren Christian Pedersen, der ikke har rørt alkohol i 26 år, tror ikke, at anbefalingerne betyder så meget.

Jeanne Christoffersen, der sjældent drikker, mener, at de ugentlige genstande bør være op til den enkelte.

James Grech, der ikke drikker særligt tit, mener, at anbefalingerne til mænd fra 14 til 10 ugentlige genstande er fordelagtigt. Desuden mener han, at kropsvægt også bør tages i betragtning, når der tænkes i, hvor mange genstande en person bør drikke.

Meningerne er delte – ikke desto mindre har ikke blot skibonitter, men alle danskere fået nye anbefalinger på ugentlig indtag af alkohol.

Kilde: Skive Folkeblad