Ny undersøgelse: Forældre er tilfredse med Skiveegnens dagtilbud

Foto: Colourbox.
Profilbillede

Forældre på Skiveegnen er ganske godt tilfredse med deres børns dagtilbud på mange forskellige områder, viser en ny undersøgelse. Resultatet placerer Skive Kommune som nummer otte ud af alle landets kommuner.

Det er overvejende tilfredse forældre, der hver morgen afleverer deres børn i et af Skiveegnens dagtilbud. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse, som Indenrigs- og Boligministeriet med hjælp fra Danmarks Statistik står bag.

I undersøgelsen har man spurgt forældre til blandt andet tilfredsheden med dagtilbuddenes aktiviteter, personalets indsats for at sikre tryghed, børnenes udvikling og evnen til at sætte sig ind i børnenes perspektiver.

Det er også undersøgt, hvor dygtige dagtilbuddene er til at skabe gode børnefællesskaber og ikke mindst hvor godt samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om barnets udvikling og læring, fungerer.

Godt resultat

I alt har 120.000 forældre svaret på undersøgelsen på landsplan fra oktober 2021 til februar 2022. I Skive Kommune tager resultatet udgangspunkt i svar fra 772 forældre.

I Skive Kommune er tilfredsheden for alle typer af dagtilbud på 4,4 i gennemsnit. Tallet placeres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds”, 3 er ”hverken/eller” og 5 er ”meget tilfreds.” Det placerer Skive Kommune som nummer otte ud af alle landets kommuner.

"Vi er rigtig glade for resultatet, der bekræfter os i, at vi lykkes med rigtig mange af de ting, vi arbejder med. Resultatet skyldes ikke mindst de mange fantastiske medarbejdere i dagtilbuddene, der hver dag gør en kæmpe indsats for at skabe et trygt og udviklende miljø for børnene," siger Grethe Bach Jørgensen, der er fagchef for dagtilbud i Skive Kommune.

Forældrenes vurderinger

Et af formålene med undersøgelsen har været at give politikere og ledere i kommunen et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale vurdering af kvalitet. Den viden hilser Grethe Bach Jørgensen velkommen:

"Det gode ved undersøgelsen er, at det er forældrene, der er lyttet til. Det er dem, der kender deres børn bedst, og det er dem, der hver morgen skal være trygge ved at aflevere deres barn i andres hænder," siger Grethe Bach Jørgensen og tilføjer:

"Vi er meget positive over resultatet, men tallene er samtidig en rigtig god anledning til at få en dialog om, hvordan vi måske kan justere lidt og skabe nogle endnu bedre dagtilbud," siger hun.

På Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside er det her muligt at dykke ned i svarene for hvert enkelt dagtilbud, og det er blandt andet de data, der fremover skal bruges til at vurdere kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud.

Læs mere her.

Kilde: Skive Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.