Ny plan- og udviklingsstrategi endeligt vedtaget i byrådet

Foto: Skive Kommune.
dato

Vækst og velfærd er hinandens forudsætninger med RENT LIV som et centralt omdrejningspunkt. Og inden for hvert politikområde i Skive Kommune er der nu kridtet en bane op for prioriteringen af ressourcerne og sat ord på de vigtigste indsatser, som byrådet vil arbejde for i årene, der kommer.

Det er i meget korte træk essensen af den nye plan- og udviklingsstrategi for Skive Kommune, der har været undervejs i et års tid, og som lige inden jul blev endeligt godkendt i byrådet.

- Det er en nyskabelse i Skive Kommune. Det er første gang, vi har skabt en samlet strategi for alle kommunens udvalgsområder.

- Den indeholder mål og prioriterede indsatser for hvert område. Den er med til at sikre en øget, tværgående udvikling og opgavehåndtering, samtidig med at den giver et overblik over opgaver og tilbud, som byrådet særligt prioriterer at udvikle i de kommende år, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Byrådet lytter
Derfor er borgerne og offentligheden i det hele taget også blevet hørt. Det er sket i forbindelse med en offentlighedsfase, der løb fra den 22. september til den 18. november 2022. Her havde alle mulighed for at indsende kommentarer til den nye strategi.

Det var der 22, der benyttede sig af – både privatpersoner, foreninger og interesseorganisationer. Og dem har byrådet lyttet til. Et opmærksomhedspunkt er dog, at byrådet og forvaltningen skal blive bedre til at give konkrete tilbagemeldinger på kommentarer og bemærkninger der er indsendt.

- Men strategien viser, at det på tværs af de forskellige politik-områder er lykkedes os at koordinere indsatserne og få sat en fælles retning for hele kommunen. Og forskellige aktører fra hele kommunen har ved hjælp af deres forslag hjulpet os med at gøre strategien bedre. Det er vi meget taknemmelige for, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Det lange, seje træk
Plan- og udviklingsstrategien er et første skridt i en længere proces, hvor der i kommunen vil blive arbejdet på at synliggøre sammenhængene på tværs af udvalgene. Det skal ses som et første skridt i en længere proces, hvor vi vil arbejde på at synliggøre sammenhænge på tværs af udvalgene.

- Det er det lange, seje træk, vi her arbejder med. Her har byrådet sammen med forvaltningen taget udgangspunkt i udviklingen i de senere år og med afsæt i erfaringer og landsdækkende tendenser forsøgt at se lidt længere fremad.

- Vi har været igennem en lang proces. Det tager tid at udvikle et overblik over den samlede opgaveløsning og kortlægge den i en overskuelig form, siger Thomas Lindberg, der er kommunaldirektør i Skive Kommune.

Lang proces mod store resultater

Strategien har taget form ud fra et oplæg fra forvaltningen, som byrådet har arbejdet videre med på et seminar. Herefter er den blevet behandlet i de enkelte fagudvalg. I efteråret blev strategien sendt til høring i offentligheden, og der har været afholdt to åbent-hus-arrangementer.

- Der har i processen også været sat fokus på, at det ofte er lange processer, der skal til, for at noget lykkes – som for eksempel udviklingen af GreenLab Skive. Den er et resultat af processer, der går over 10 år tilbage og et stærkt udtryk for den særlige Skiveånd, vi har her på egnen. Her, hvor vi udvikler i fællesskab og står sammen om at skabe resultaterne. Vi er gode til at sætte handling bag ordene her på egnen. Det er der mange flere eksempler på end GreenLab. Se bare, hvor initiativer som Skivemødet, Elværket, Green Innovation Makers og autisme-området er i dag, siger Thomas Lindberg.

Meget, vi kan være stolte af
- Vi har meget, vi kan være stolte af på Skiveegnen. Og plan – og udviklingsstrategien sætter ord på mange af de vedholdende indsatser, som byrådet arbejder med.

- Den skal være med til at øge opmærksomheden på de mange udviklingsprojekter, der er i gang og inspirere andre til også at være med til at omsætte tanker, visioner og idéer til konkret handling til gavn for os alle her i kommunen, siger Peder Christian Kirkegaard.

Plan- og Udviklingsstrategien er tillige grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen, som er den overordnede og langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse. Byrådet vedtager en ny kommuneplan hvert fjerde år og den nye, reviderede kommuneplan forventes vedtaget i slutningen af 2023.

Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.