Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig er blevet certificeret naturpark

Foto: Skive kommune. Udsigt over skov og sø. Foto: Skive Kommune
dato

I første omgang er kun Flyndersø blevet godkendt, men vi arbejder fortsat for en fælles naturpark.

Siden 2009 har vi arbejdet for, at vi kunne få en naturpark omkring Flyndersø og Sønder Lem Vig. Det er nu lykkedes.

Friluftsrådet har netop certificeret området som naturpark, og det spænder vidt – helt fra Skive By og med tiden ud til Sønder Lem Vig. Lokale ildsjæle, lodsejere, brugere og interesseorganisationer har sammen med Skive Kommune bidraget til forarbejdet. Dermed bliver Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig én af de i alt 15 naturparker, der findes her i landet.

- Vi har arbejdet på at lave området til en Dansk Naturpark i mange år, så det er dejligt, at så mange års arbejde munder ud i sådan et resultat. Danske Naturparker er et kvalitetsstempel for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken, siger Claes Fischer, der er biolog i Skive Kommune og projektleder for arbejdet med naturparken.

I første omgang er det kun Flyndersø, der er godkendt, men på foranledning af Friluftsrådet arbejder vi på at få området koblet sammen med Sønder Lem Vig inden for to år, så der bliver tale om en fælles naturpark.

Ubeskriveligt smukt
I naturparken er der vild og varieret natur med morænelandskaber, heder, ådale, smeltevandstunneller, dødishuller, egne, moser, fjord, strand – og ubeskriveligt smukt. Området er formet af sporene fra den seneste istid.

Området byder også på fortidsminder, kulturhistorie og fritidsfaciliteter. Her er kulturspor, der blandt andet fortæller om driftige bønders forsøg på udtørring af Flyndersø for vand og fortællingen om de jyske rakkere, der har sat deres spor i den vestjyske egnsfortælling.

Der er ligeledes rig mulighed for friluftsaktiviteter med vandre-, ride-, cykel- og løbestier.

Der er altså både en sårbar natur, vi skal passe på, samtidig med at vi gerne vil sikre, at den bliver tilgængelig for kommunens borgere og besøgende fra både ind- og udland. Naturparkens overordnede vision bygger derfor på ’Natur, kultur og mennesker i balance,’ hvor naturrigdommene bliver beskyttet på en måde, så vi både kan benytte os af dem og beskytte dem

- Med en certificeret naturpark kan vi sikre naturbeskyttelse for et stort område og samtidig sikre en skøn naturoplevelse for vores borgere og turister – og vi er stolte af, at Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig er optaget i det fine selskab, siger Claes Fischer.

Det er præcis det, der er målsætningen for de danske naturparker, der administreres af Friluftsrådet. Med mærkningsordningen sikres en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med landdistriktsudvikling.

Skoleelever som ambassadører
Der er i forbindelse med hver naturpark etableret et naturparkråd, hvor borgere, forskellige foreninger, lodsejere m.fl., er med til at sætte retningen for parken. I forbindelse med Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig er der som noget helt særligt netop etableret et ambassadørkorps bestående af skoleelever fra 4., 5., og 6. klasse på Glyngøre Skole.

De har bestået de to første moduler, som naturvejleder hos Museum Salling, Jesper Nielsen Krogh, har stået for. Nu mangler de kun det sidste, og med det i hånden er eleverne klædt på til at formidle deres viden om naturparken på en måde, så andre også får lyst til at opleve den.

Med certificeringen af naturparken er der tale om en femårig mærkningsordning, det vil sige, at vi efter fem år skal søge om certificeringen igen.

Der er taget initiativ til at etablere et naturparkcenter ved Flyndersø Mølle. Sådan en form for oplevelsescenter vil være en naturlig indgang til naturparken. 

Naturparkplanen er i offentlig høring indtil 14. april og skal godkendes i Skive Byråd senere på året. Til sommer vil der være et officielt åbningsarrangement, hvor Skive Kommune vil invitere borgere og samarbejdspartnere til en fejring af naturparkens nye status.


https://skive.dk/nyheder/temu-erhverv-udvikling/naturpark-flyndersoe-soender-lem-vig-er-blevet-certificeret-naturpark/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.