Næstkommanderende deling til 2. Panseringeniørkompagni Skive

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger oversergenten der er handlekraftig, feltvant og teknisk funderet. Oversergenten der tør gå forrest og holdningspræge yngre kolleger.

Oversergenten der vil og kan!

Om os

2. Panseringeniørkompagni består af tre stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling. Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændig underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved Ingeniørregimentet (IGR).

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af 1. brigade, hvad end dette måtte være nationale eller internationale indsættelser. Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMPOm stillingen

Som næstkommanderende i 2. Panseringeniørdeling arbejder du tæt sammen med delingsføreren i den daglige drift, og indgår i delingens command team.

Som næstkommanderende har du særligt følgende arbejdsområder i delingen: logistisk drift, opretholdelse af det faglige niveau ved både uddannelse og det daglige operative virke.

Stillingen er alsidig og spændende og kræver en grundlæggende lyst til at holdningspræge konstabler og befalingsmænd i deres tjeneste ved stående styrke. Du får en stor berøringsflade med KMP som helhed, især på det faglige område. Der er tale om en alsidig hverdag med regelmæssig øvelsesvirksomhed og skydeperioder. Du veksler mellem perioder med lange dage med højt tempo, kursusvirksomhed og andre med mere frihed.

For nuværende vil stillingen kræve et virke som fungerende delingsfører frem til august 2024, hvorefter 2. panseringeniørdeling får tilgang af ny delingsfører.


Om dig

Du er oversergent og har gennemført tjenestegrenskursus for befalingsmænd (IGR 201) ved ingeniørregimentet. Vi ser gerne at du har erfaring fra tidligere tjeneste ved ingeniørregimentet og brænder for at være soldat.

Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du viser dig som en rollemodel, når der skal tages fat. Du evner at motivere undergivne, holdningspræge yngre kolleger og prioriterer god mandskabsbehandling.

Du er udadvendt, fleksibel og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker. Du har forståelse for logistikkens samspil og påvirkning af den daglige tjeneste og er derfor forudseende i din planlægning og formår at bestille rettidigt og overholde deadlines.

Vi ser gerne, at du har gennemført tjenestegrenskursus for NK/DEL (204) ved ingeniørtropperne, samt tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Erfarne sergenter med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen. Du skal være indforstået med at indgå en uddannelseskontrakt med henblik på at gennemføre udvikling frem mod udnævnelse snarest muligt.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Premierløjtnant Simon Bech Lillelund Bjerre på telefon +45 31 31 32 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029898

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet