Muslingeindustrien i Danmark i kamp med politikerne

Profilbillede
Astrid Bruun

Der er mange positive sider ved at bruge muslinger som proteinkilde - de er gode for havmiljøet og klimaet. Det er dog stadig en kamp for muslingeopdrættere at få tilladelse til at satse stort på at fiske muslinger til store ærgrelse.

DTA Aqua har undersøgt Skive Fjord, og her har man vurderet, at man godt kan fiske mange flere muslinger. Som det ser ud nu har muslingefiskeriet ikke noget effekt på økosystemet, da der stadig er masser af føde og det er et meget næringsrigt område, som har mange alger.

Det er dog alligevel stadig en kamp for mange muslingeopdrættere at få tilladelse til at fiske flere muslinger. Det er specielt Danmarks Naturfredningsforening og SF, som er specielt bekymret for hvilket effekt opdrætteriet har på vandmiljøet i Limfjorden.

Det virker også til, at Fødevareministeren har lyttet til disse bekymringer, da der stadig er mange opdrættere, som stadig ikke har fået godkendt deres ansøgninger om at fiske flere muslinger.

F.eks. er der muslingefisker Frank Tousgaard, som stadig ikke har nogen anelse om, hvorvidt det bliver tilladt for ham at fortsætte sin muslingefarm i Limfjorden. Det er på trods af, at muslinger er de mest klimavenlige energikilder, vi kan indtage, samtidigt med at de er meget sunde at spise.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler