Landsbyudvalgets måske korteste møde

Foto: Skive kommune. Skitsetegning over et ønsket grønt, rekreativt område i Roslev, "Den lille oase".

Landsbyudvalget mødtes 9. marts i Lem Kulturhus til årets første møde

På den relativt korte dagsorden var seks ansøgninger til Landsbypuljen, der søgte tilskud for et samlet beløb på 556.478 kroner.

Der blev budt velkommen til udvalgets nyeste medlem, Lars Klausen fra Jebjerg, der afløser Ole Møller Helbæk som områderepræsentant. Ole Møller Helbæk fra Thise er nu suppleant.

Ansøgninger til Landsbypuljen
Efter lidt at spise gik udvalget i gang med dagsordenen, og der blev anbefalet tilskud til følgende projekter:

• Etablering af det rekreative område ”Den lille oase” i Frugtparken i Roslev – 160.165 kr.
• Genetablering af legepladsen ”Æblehaven” i Hem – 250.000 kr.
• Trædæk til betontrappen på Fur Havn for at gøre den mere sikker at færdes på og ved – 45.000 kr.
• Nyt multihus og shelter til KFUM-spejderne – Bruddal-gruppen – 40.000 kr.
• Tur rundt i landsbyklyngen Sydvest Salling – et ”åbent hus”-arrangement, der henvender sig primært til potentielle tilflyttere – 6.250 kr.

Behandlingen af en ansøgning fra Virksund Egnsmuseum om tilskud til en ny dør blev udsat og afventer yderligere oplysninger fra forvaltningen.

Efter knap fem kvarter havde udvalget kørt dagsordenen igennem, hvilket gør det til udvalgets måske korteste møde til dato.

Landsbyudvalget mødes næste gang 1. juni.

Næste ansøgningsfrist til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er 24. april 2023.

Den lille oase
Blandt de projekter, der blev anbefalet tilskud, skiller ”Den lille oase” sig ud. Grunden har længe ligget uudnyttet hen, efter det blev opdaget, at den er punktforurenet og derfor ikke kunne benyttes som byggegrund.

Det er der nu fundet en løsning på, og med input fra borgerne vil der blive etableret et grønt område midt i byen, hvor naturen får lov at være natur. Derved understøtter projektet Landdistriktspolitikkens indsatsområde om 'RENT LIV' i landdistrikterne.


https://skive.dk/nyheder/temu-erhverv-udvikling/landsbyudvalgets-maaske-korteste-moede/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}