Længere byggesagsbehandlingstid i Skive Kommune

Foto: Skive kommune.
dato

Det tager lidt længere tid at få behandlet en byggesag i Skive Kommune end sidste år. Det skyldes blandt andet flere bygge- og lovliggørelsessager.

I en har netop offentliggjort liste fra Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Industri (DI) over beregnet sagsbehandlingstid på et gennemsnit af byggesagstyper, er sagsbehandlingstiden i Skive Kommune gået fra 20 dage til 33 dage.

Sagsbehandlingstiderne er opgjort som et vægtet gennemsnit af sagsbehandlingstider, hvorfor opgørelsen kan variere fra andre opgørelser over sagsbehandlingstider.

- Medarbejderne løber stærkt for at få behandlet de mange byggesager, siger Ann Ammitzbo, byg- & miljøchef i Skive Kommune, og fortsætter;

- Der har i 2022 været flere byggesager, flere lovliggørelsessager og et efterslæb på behandling af byggesager fra 2021. Byggesagsafdelingen fik en ekstra medarbejder, men det har slet ikke kunnet stå mål med indkomne ansøgninger.

Stadig en flot placering
Sagsbehandlingstiderne er generelt steget i kommunerne. Ann Ammitzbo oplyser yderligere, at der her i 2023 fortsat kommer mange byggeansøgninger. Overordnet set ligger Skive Kommunes sagsbehandlingstid stadig flot blandt landets 98 kommuner.


https://skive.dk/nyheder/temu-byg-miljoe/laengere-byggesagsbehandlingstid/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.