Kører til Parkdelingen ved Stabskompagniet/1 Panseringeniørbataljon/1 Brigade (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere infanteri- og ingeniørfærdigheder?

Er du klar til at kæmpe skabe forudsætningen for, at kamptroppernes angreb kan fortsætte?

Så er det dig, vi leder efter til Stabskompagniet.Om os


Stabskompagniet er en del af 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Kompagniet uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen, herunder opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.

Kompagniet er delt i fem specialiserede delinger; en kommandodeling, en stabsdeling som danner grundlaget for stabens virke i felten og en Ingeniørrekognosceringsdeling, som indhenter ingeniørinformationer, samt to parkdelinger med bro- og maskinsektioner med alt fra feltbro, plejl og rendegravere m.m. til lastvogne og store pakninger af ingeniørammunition m.m.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. Kompagniet er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet. Kompagniet bidrager til INTOPS med personel af alle grader.

Kompagniet er delt i fem specialiserede delinger; en kommandodeling, en stabsdeling som danner grundlaget for stabens virke i felten og en Ingeniørrekognosceringsdeling, som indhenter ingeniørinformationer, samt to parkdelinger med bro- og maskinsektioner med alt fra feltbro, plejl og rendegravere m.m. til lastvogne og store pakninger af ingeniørammunition m.m.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. Kompagniet er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet. Kompagniet bidrager til INTOPS med personel af alle grader.


Om stillingen


I Parkdelingen vil du, alt efter kvalifikationer, flair og interesse, starte i materiel-, maskin- eller brosektionen.

Alle stillinger i kompagniet kræver stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed, da enheder og kapaciteter ofte er indsat selvstændigt eller underlagt andre enheder. Du vil som konstabel være specialisten i netop din metier.

I den daglige tjeneste og uddannelse har vi fokus på vores operative virke, altså en blanding af udvikling af soldaterfærdigheder, fysisk træning og specialet, der kendetegner sektionen.

Du skal forvente et højt uddannelsestempo med øvelser, skydeperioder og kurser. Uddannelse og øvelser kan ændres undervejs, hvorfor du også skal være fleksibel og omstillingsparat. 1 PNIGBTN ønsker at skabe balance mellem arbejdsliv og fritid, og derfor kan længere frihedsperioder forekomme.

Når du har gjort tjeneste i flere år i parkdelingen vil du have erhvervet dig c- og ce-kørekort, krancertifikat, maskinomskolinger, truckbevis og meget andet, der vil gøre dig bredt anvendelig på de fleste byggepladser og i entreprenørfirmaer.


Om dig

Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag, der sjældent ligner hinanden. Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.

Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.

Du er en ydmyg person, der altid ønsker at blive bedre. Du er udadvendt, fleksibel og lægger stor vægt på at arbejde sammen med andre mennesker.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået Ingeniørgrunduddannelsen, ligesom B- og evt. C-kørekort vil være en fordel.
Du må meget gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer.

Da vi indgår i beredskab, skal du kunne godkendes jævnfør systematiseret helbredsundersøgelser. Systematiseret helbredsundersøgelse består af fire delementer; helbredsundersøgelse, tandeftersyn, Forsvarets fysiske basisprøve og en grundvaccination.
Du er, eller kan, sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnikommandør, premierløjtnant Jesper Holm Frederiksen på telefon 42 45 46 11
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005495

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet