Knud Kenneth Enggrob stiller op for Venstre til KV21

Knud Kenneth Enggrob stiller op for Venstre til KV21
Profilbillede

Blå Bog

61-årige Knud Kenneth Enggrob stiller op for Venstre til kommunalvalget i Skive Kommune. Knud har boet i kommunen i 24 år og er i dag bosat på sin landejendom ved Rønbjerg: "Et naturskønt hjørne af kommunen hvor heden er min nabo."

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Min ægtefælles og mine egne børn er flyttet hjemmefra. Vi passer vores arbejde, betaler vores skat og klarer os selv. I den forstand betyder kommunen ikke så meget. Og dog alligevel betyder det meget for mig, at jeg bor i en velfungerende kommune, hvor jeg ved at der er et ordentligt serviceniveau, at jeg til enhver tid kan henvende mig i forvaltningen eller politikerne, hvis jeg får brug for hjælp og sagsbehandling af en anmodning. Det betyder også meget for mig, at Skive Kommune har en stærk økonomi, for det giver frihed til idéer, at tænke og skabe nyt og det giver frihed til at handle hurtigt, hvis der skulle opstå et problem.
I det hele taget er det vigtigt for mig at Skive Kommune fremstår attraktiv at bo i uanset i hvilken hjørne af kommunen det drejer sig om.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg har i mange år beskæftiget mig med forenings- og organisationsarbejde. Jeg har også tidligere været valgt til Skive Byråd og jeg har i mange år været engageret i partiforeningen Venstre, herunder en årrække som Skive Venstre Kommuneforenings formand og som hovedbestyrelsesmedlem i Venstres Landsorganisation. Jeg har opnået erfaring, jeg kender det politiske system, har et solidt netværk og jeg kan lide at arbejde sammen med andre mennesker. Jeg synes selv, jeg har forudsætninger for at få indflydelse på den politik der bliver ført i Skive Kommune.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Mærkesag 1:
Jeg bor jo syd for Skive. Når bygningen af ny omfartsvej A26, samt udvidelse af Herningvej, skal finde sted, finder jeg det vigtigt, at Skive Byråd er klar med forslag til hvordan afkørsler til Bærs, Estvad-Rønbjerg og alle adresser på Herningvej bliver udformet. Derudover skal byrådet være klar med en vision, for hvad Skive Kommune vil bruge en sådan udvidelse til, så Estvad-Rønbjerg, og for den sags skyld også Skive, ikke bare bliver skilte ved vejen, man blot kører forbi. Jeg ønsker at være talerør for borgere og virksomheder, der bliver enten direkte berørt af udvidelserne, og/eller kan drage nytte af dem, så vi kan få de mest hensigtsmæssige løsninger.

Mærkesag 2:
Jeg ønsker mere politisk bevågenhed omkring vores udenlandske arbejdstagere. Virksomheder, landmænd, det offentlige osv. kan ikke undvære dem. De bosætter sig i vores lokalområder, de handler lokalt, sætter deres børn i lokale skoler, betaler skat og bidrager på alle måder til vores samfund. Vi ønsker at de skal blive, lære dansk og føle sig hjemme. Den sag vil jeg være med til at fremme.

Mærkesag 3:
Skive Kommune består - udover Skive - af rigtig mange landsbyer og halvdelen af vores borgere bor i landdistrikterne. Jeg ønsker en væsentligt stærkere fælles og overordnet landsbypolitik, der anfører nogle fælles standarder for hvordan vores lokalsamfund skal serviceres. Det gælder alt, hvad der er vigtigt, for at alle vores lokalsamfund kan være velfungerende. Mit mål er, at det skal være lige attraktiv at bo i kommunen uanset om man bor i den ene eller den anden ende af Skive Kommune.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
I første omgang vil jeg lære mine kolleger at kende. Jeg vil prøve at danne mig et indtryk, af hvem jeg kan finde samarbejde med om mine mærkesager. Jeg har får en opgave med at danne mig et indtryk, af hvilke sager der i det nye byråd aktuelt venter på politisk behandling. Jeg skal have gjort op med mig selv, hvilke løsninger og hvilke beslutninger, der bedst flugter med mine og Venstres politiske værdier.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Først og fremmest min familie. Jeg er foreningsmand og bruger en del tid på det.
Det er begrænset hvor meget jeg ser TV, men jeg læser en del - især nyhedsstof, kronikker, biografier og historie - og min ægtefælle og jeg tager gerne på små ture rundt i Danmark. Endelig har jeg en lille svaghed for racefjerkræ og mit lille hønsehold.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Knud Kenneth Enggrob