Holstebrovej spærres for gennemkørsel i perioden 20. marts til 30. juni

Foto: Skive kommune. Kort over omkørsel ved 1. etape af vejspærring på Holstebrovej på grund af nedlægning af fjernvarmeledninger.

Vejen spærres for gennemkørsel, fordi der skal lægges nye fjernvarmeledninger ned

Skive Fjernvarme spærrer Holstebrovej for gennemkørsel, da der skal nedgraves nye fjernvarmeledninger fra det nye fjernvarmeværk på Katkærvej til Posthustorvet.

Arbejdet starter op på mandag den 20. marts, hvor Reberbanen er spærret, og Møllegade er ensrettet fra øst mod vest. Det vil påvirke den kollektive trafik.
Arbejdet slutter efter planen den 30. juni 2023.

For at de folk, der skal udføre arbejdet, kan gøre det forsvarligt, er det nødvendigt at holde Holstebrovej, samt Møllegade og Reberbanen lukket for trafik, der hvor der graves. Tilmed vil arbejdet kunne gøres hurtigere, og det afkorter graveperioden.

Nedgravningen af fjernvarmeledningerne kommer til at foregå i etaper på Holstebrovej, Møllegade og på Reberbanen. Det betyder, at strækningerne, hvor der graves, og hvor der dermed vil blive spærret for trafik, rykker sig i løbet af projektet.

Vi vil informere om det, når nedgravningsarbejdet flytter sig, og en ny strækning spærres.

Opfordrer til at tage cyklen
Der vil være åbent for fodgængere og cyklister på strækningen i hele anlægsperioden, og derfor opfordrer vi til, at man tager cyklen eller på anden måde bidrager til at sænke antallet af biler på omkørslen, hvis man har mulighed for det.

Vi vil løbende informere om omkørselsruter, efterhånden som arbejdet skrider frem. Det vil vi gøre med både skiltning og på vores hjemmeside samt på vores sociale medier, hvor man vil kunne følge arbejdet.

Dette projekt vil komme til at påvirke trafikken i Skive by frem til sommerferien, men arbejdet er desværre nødvendigt i forhold til den fremtidige forsyningssikkerhed for byens mange fjernvarmekunder.

Vi opfordrer til, at bilisterne i størst muligt omfang benytter Nørre Boulevard og Sdr. Boulevard som alternative ruter til og fra midtbyen, mens arbejdet er i gang.

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed. 


https://skive.dk/nyheder/temu-drift-anlaeg/holstebrovej-spaerres-for-gennemkoersel-i-perioden-20-marts-til-30-juni/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}