God drøftelse i Udvalget for Teknik og Miljø om den fremadrettede planlægning for sol og vind

Foto: Skive kommune.
dato

Udvalget for Teknik og Miljø havde på deres udvalgsmøde den 7. marts en god og lang politisk drøftelse om den fremadrettede planlægning for solceller og vindmøller i Skive Kommune.

Skive Kommune har modtaget rigtig mange forslag til nye solcelleanlæg og nye vindmøller. Samlet har kommunen forslag liggende omfattende i alt 3.500 ha solceller og op mod 22 nye vindmøller. Så der er mange flere projekter og ønsker end Skive Kommune kan rumme inden for en overskuelig tidshorisont.

Udvalget drøftede på den baggrund hvilke mål kommunen skal arbejde for og dermed hvilke kriterier de enkelte projekter skal opfylde for at komme i betragtning.

Målet kan f.eks. være, at kommunen fortsat skal arbejde for at være selvforsynende med grøn vedvarende energi i 2029, men også i årene fremover, hvor der skal bruges endnu mere energi til power2X-anlæg.

Power2X-anlæg er nødvendige for at sikre, at energien fra sol og vind kan gemmes til de dage, hvor det ikke blæser og solen ikke skinner. Udvalget har derfor også fokus på, at nye solcelleanlæg og vindmøller bør understøtte udbygningen af Power2X-anlæg.

Målet kan også være, at projekterne skal være solidt forankret lokalt, så de bidrager til generel udvikling af kommunen, men også skaber mulighed for lokal udvikling og accept af de gener de store VE-anlæg uundgåeligt genererer.

Hvad de præcise mål skal være drøfter udvalget videre på næste udvalgsmøde den 11. april.

Det er udvalgets ambition, at Skive Byråd inden sommerferien har afholdt et temamøde, så der sikres bred politisk opbakning om den fremadrettede planlægning for sol og vind.


https://skive.dk/nyheder/temu-plan-support/god-droeftelse-i-udvalget-for-teknik-og-miljoe-om-den-fremadrettede-planlaegning-for-sol-og-vind/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.