Explosive Ordnance Disposal Specialist til Ingeniørregimentet i Skive

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af en enhed hvor faglighed, struktur og professionalisme er i højsædet, og brænder du for at støtte politiet, ammunitionsryddere og andet militær personel i opgaver i indland og udland?

Så er jobbet som Explosive Ordnance Disposal (EOD) Specialist noget for dig.Om os

EOD- & Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og to EOD-delinger og en Advanced Search deling.

Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.

Vi støtter beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab som yder almindelig og særlig hjælp til politiet. Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til støtte til bl.a. politimyndigheder og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.

Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af personellets håndværk samt evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer.
Enhederne er ofte af sted på uddannelse eller øvelser i udlandet, og vi stiller høje krav til os selv, både kompagniledelsen, instruktørpuljen og personellet, for at kunne navigere i den komplekse uddannelse, administration og logistik der følger med opgaverne.

Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.
Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle. Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.


Om stillingen

Som EOD specialist løser du opgaver i rammen af EODGRP efter anvisning af din GF eller din DF i EODDEL.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil blive:
- I samarbejde med resten af gruppen, at lokalisere ammunitionsgenstande med systematiske procedurer og passende afsøgningsteknikker. Disse ammunitionsgenstande kan være alt fra konventionelt ammunition til improviserede sprængladninger, samt våben.
- Deltage i vedligeholdende og supplerende uddannelse med henblik på at fastholde specialviden og færdigheder.
- Funktionsuddannelse i form af sygehjælper, kører, CBRN-mand eller andet alt efter interesse og kompetencer.

Den daglige arbejdstid er MAN-TOR 0730 til 1515 og FRE 0730-1330 med et antal øvelser samt skyde- og sprængningsperioder fordelt over året.


Om dig

Du er konstabel med teknisk snilde, da du skal være i stand til at arbejde med de forskellige værktøjer, der benyttes på opgaveløsninger og på sigt kan du blive uddannet til de robotter vi også benytter til EOD.

Du skal have god teknisk forståelse, da arbejdet indebærer mange forskellige typer materiel.

Du skal kunne gebærde dig på engelsk, både mundtligt og skriftligt, da meget af opslagsværkerne er på teknisk engelsk.

Du skal vise professionalisme og ansvar i dine opgaveløsninger, da en succesfuld EOD opgave afhænger af alle gruppemedlemmer.

I stillingen vil du modtage specialeundervisning i AMMLÆRE og EOD.

Du er en fordel, hvis du har C kørekort og gerne C/E, men det er ikke et krav.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KC kaptajn Christopher S. Pedersen, IGR-2B-500A@mil.dk, 41 38 56 27 eller KMPBM seniorsergent Michael Topholm , IGR-2B-501A@mil.dk, 25 10 3 143.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Skive Kaserne, Sdr Boulevard - 1, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004808

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet