Ergoterapeut til afdeling for senhjerneskade – Limfjordsbakken i Skive

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ergoterapeut som vil være med til at skabe rammerne for et godt liv.

Ønsker du at arbejde med borgere i samarbejde med andre fagligheder? Og ønsker du at udvikle din egen faglighed og bruge alt hvad du kan i udviklingen af Limfjordsbakken? Så er det måske dig, som er vores nye kollega.

På Botilbuddet Limfjordsbakken er målgruppen voksne borgere med en erhvervet hjerneskade eller sygdomme i hjernen med et moderat til svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgernes behov spænder vidt - fra vedligeholdende træning til særlig pleje, pædagogiske tiltag og støtte til deltagelse i meningsfulde aktiviteter.

Vi har 24 pladser, fordelt på tre afdelinger. Borgerne og deres behov er meget forskellige, så dine opgaver er mangeartede.

Vi tilbyder:
Der er tale om en fast stilling på 32/37 timer pr. uge, med blandede arbejdstider og med arbejde hver anden eller hver fjerde weekend.

 • Du kommer til at indgå i et team bestående at pædagoger og social og sundhedsassistenter. Derudover vil der være mulighed for sparring med de øvrige terapeuter på Limfjordsbakken.
 • Muligheden for at være med til at udvikle Limfjordsbakken og særligt at medvirke til at udvikle den ergoterapeutiske praksis.
 • Mulighed for faglig udvikling i et innovativt, tværfagligt og udviklingsorienteret miljø.
 • Vi arbejder med at specialiserer vores faglige viden, via kurser for alle faste medarbejdere, lige som vi anser supervision og faglig vejledning som et vigtigt arbejdsredskab.
 • En arbejdsplads hvor du får både mandlige og kvindelige kolleger.Vi arbejder med at forbedre arbejdsgange og dokumentation så de bedst understøtter arbejdet med borgerne.

Det helt grundlæggende for os, at vi støtter/vejleder/kompenserer for borgerne, sådan at de reelt er med til at præge deres afdeling og bolig gennem bl.a. beboermøder.
Derudover at de får en hjælp som føles hjælpsom.

På Limfjordsbakken ser vi de mange fagligheder som styrker, og vi arbejder på tværs af faggrænser. Det betyder bl.a., at ergoterapeuter også indgår i det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde men med en ergoterapeutisk vinkel. Samtidig har vi fokus på monofaglig understøttelse og udvikling, eksempelvis holder vi monofaglige møder.

Lidt om hvad vi kan ønske os af dig:
Det vil være en fordel, at du:
 • har erfaring i at varetage opgaver omkring borgere, hvor kompleksiteten er stor – og spændende, da vores borgere har meget forskellige støtte, udviklings- og plejebehov. Det kan f.eks. være støtte til kommunikation, strukturering af dagligdagen, graduering og tilpasning af aktiviteter, sansestimuli og støtte til at skabe det liv, som giver borgerne mest mulig livskvalitet.
 • Har viden og erfaring med neuropædagogik.
 • Er anerkendende i din tilgang til borgerne og har fokus på at borgerne er herrer i deres eget liv.
 • kender dig selv, og forstår at du og dine kollegaer har forskellige faglige ståsteder og positioner, og bruger dette til at kvalificere og reflektere over dit eget arbejde.
 • gerne deler din faglige viden med andre.
 • er klar på metoder, og refleksion over praksis, så Limfjordsbakken i fællesskab udvikler den fællesfaglige praksis.
 • Borgeren er centrum for vores arbejde og vi arbejder med at den ergoterapeutiske, pædagogiske og sundhedsfaglige tilgang alle understøtter det højst mulige grad af selvstændighed og livskvalitet.

Er du vores nye kollega?
Så vil vi se frem til at modtage din ansøgning.
Har du spørgsmål til din kommende arbejdsplads er du velkommen til at ringe til leder Susanne Thomassen 20 98 46 73 – lige som vi meget gerne giver en kop kaffe, hvis du vil komme forbi til en uforpligtende snak.
Ansættelsesstart: Snarest

Frist
Ansøgningsfrist den 13. december – samtaler forventes afholdt den 18. december

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skive Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Botilbuddet Limfjordsbakken, Marienlystvej, 7800 Skive

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946706

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet