Ellen Bye Jensen stiller op for Radikale Venstre

Ellen Bye Jensen stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget.
Profilbillede

Blå bog

Ellen Bye Jensen er 67 år gammel og stiller op for Radikale Venstre

Hun har boet i kommunen siden 2010, men hun har haft fritidsbolig på Fur siden 1998. 

Ellens fritidsinteresser består af billedkunst, havedyrkning, litteratur og motion.

Hvad betyder Skive Kommune for dig?
"Jeg er meget glad for at bo i Skive Kommune og i særdeleshed på Fur. Jeg vil gerne kunne blive boende resten af livet.
Det er den tætte kontakt med naturen og fjorden i særdeleshed. Indsatsen omkring grøn omstilling og bæredygtighed er et stort plus .
Udviklingen indenfor kunst og kulturlivet har også været afgørende for mit valg kommune at bo i.
Som medejer af et galleri er indsatsen indenfor kultur-og turismeområdet væsentlig for mig."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Jeg stiller op til kommunalvalg 2021 for at gøre en indsats for at udvikle kommunen.
Der er behov for nytænkning indenfor ældre-og sundhedsområdet og indenfor skole- og uddannelsesområdet.
Indbyggertallet er faldende, og særligt børnetallet falder, mens andelen af ældre stiger.
Der er behov for en indsats på transportinfrastruktur både indenfor hoved-færdselsårer og stisystemer til bløde trafikanter.

Kommunen er overvejende en landdistriktskommune. Det skal udvikles til en styrke fremfor en barriere for udvikling."

Hvad er dine politiske mærkesager?
"Strukturen på ældreområdet. Nærværende og kompetent ældrepleje. Mulighed for at leve et aktivt seniorliv.
Skive som uddannelsesby. Udvikle rammerne for Skive som studieby.
Miljøområdet, tilgængelighed i naturen og en Limfjord i balance, fortsat investering i grønne løsninger.
Kultur og fritidstilbud og udvikling af kulturhuse i hele kommunen."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt*?
"Den mest brændende platform er det faldende indbyggertal.
Der skal arbejdes på en løsning af problemerne på børne, skole og uddannelsesområdet og på genopretning af strukturen på ældreområdet.
Jeg vil arbejde på at styrke kunst/kulturområdet (kultur er afgørende for at gøre det attraktivt for nye borgere at bosætte sig)"

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Ellen Bye Jensen