Ankestyrelsen: Skive Kommune fulgte reglerne om midlertidig reducering af klippekortsordning

Foto: Skive kommune. Rådhuset i Skive Kommune. FOTO: Skive Kommune

Ankestyrelsen har nu gennemført en undersøgelse af Skive Kommunes midlertidige reducering af personlig og praktisk hjælp grundet det øgede pres fra COVID-19 i december 2021 og januar 2022, og finder ikke anledning til at foretage yderligere.

Ankestyrelsen har nu vurderet, at Skive Kommune handlede i overensstemmelse med regler og praksis, da kommunen, under det øgede pres fra COVID-19 i december 2021, besluttede at udskyde klippekortsordningen, samt at tilpasse planlægning og tilrettelæggelse af ydelserne i hjemmeplejen midlertidigt. De skriver i deres afgørelse:

Vi lægger vægt på, at Skive Kommune oplyser, at kommunens tilrettelæggelse af hjælpen i den pågældende periode ikke betød, at kommunen generelt havde reduceret i den bevilgede personlige og praktiske hjælp. Vi lægger også vægt på, at Skive Kommunes leverandører af personlig og praktisk hjælp som følge af Covid-19 manglede det nødvendige personale, som kunne udføre hjælpen. Det fremgår af kommunens udtalelse, at kommunen aflyste klippekortsordningen i en midlertidig periode for at frigive personale til at varetage den bevilgede hjælp.

Sagen er nu afsluttet hos Ankestyrelsen.


https://skive.dk/nyheder/sas-pleje-omsorg/ankestyrelsen-finder-ikke-anledning-til-yderligere/
Kilde: Skive kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}